O nas   Koronawirus Komunikaty Aktualności   Informacje i ogłoszenia   Informacje o pracy wójta   Władze   Przetargi   Inwestycje   Demografia   Turystyka   Sport   Kalendarium   Media o gminie   Gospodarka odpadami   Bezpłatna pomoc prawna na tereneie gminy Grzegorzew   Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   Jednostki OSP w Gminie Grzegorzew  

Aktualności -> Transmisja wideo - 25 sesja Rady Gminy Grzegorzew 26.11.2020 godz. 13:00 | Gminne obchody upamiętnienia 102. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości | Mała książka – wielki człowiek | Transmisja wideo - 24 sesja Rady Gminy Grzegorzew 27.10.2020 godz. 13:00 | Gmina Grzegorzew Laureatem konkursu „Puchar Recyklingu” z nagrodą 8,000,00 zł. | Noc Bibliotek w Grzegorzewie | Informacja o dofinansowaniu zakup laptopów - ,,Zdalna Szkoła +” | Ankieta dotycząca Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla wybranych terenów Gminy Grzegorzew – Etap II | Klub Sportowy Orzeł Grzegorzew ze wsparciem Narodowego Instytutu Wolności | Projekt "Pod Biało-Czerwoną" na stulecie Bitwy Warszawskiej. | Transmisja wideo - 23 sesja Rady Gminy Grzegorzew 29.09.2020 godz. 14:00 | Uroczystość w byłym niemieckim Obozie Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem 10 września 2020 | III Ogólnopolskie Święto Wdzięczni Polskiej Wsi | Transmisja wideo - 22 sesja Rady Gminy Grzegorzew 25.08.2020 godz. 11:00 | Wojewódzkie obchody Święta Policji | Transmisja wideo - 20 sesja Rady Gminy Grzegorzew 23.06.2020 godz. 14:00 | Dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu STABILNE ZATRUDNIENIE - osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej | Dofinansowanie na zakup laptopów - Zdalna Szkoła | Zobacz archiwum

INFORMACJA O SYTUACJI POWODZIOWEJ NA TERENIE GMINY GRZEGORZEW

     SZANOWNI MIESZKAŁƒCY!
ZAPOBIEGAJÄ„C TRUDNEJ SYTUACJI POWODZIOWEJ NA TERENIE NASZEJ GMINY NIEUSTANNIE PROWADZIMY DZIAŁANIA W CELU ZMNIEJSZENIA ZAGROŻENIA PODTOPIENIAMI. PRZEKROCZONY STAN ALARMOWY WODY W RZECE RGILEWCE UTRZYMUJE SIĘ CAŁY CZAS. PROGNOZUJE SIĘ JESZCZE, ŻE BĘDZIE SIĘ UTRZYMYWAŁ PRZEZ NAJBLIŻSZE TRZY DOBY, Z MAŁÄ„ TENDENCJÄ„ SPADKOWÄ„. W ZWIÄ„ZKU Z WYSOKIM STANEM RZEKI WARTY PRZEKROCZONYM PONAD STANY ALARMOWE, OBNIŻENIE STANU WÓD W RZECE RGILEWCE MOŻE WYDŁUŻYĆ SIĘ W CZASIE.

CAŁY CZAS ISTNIEJE ZAGROŻENIE WZROSTU STANU WODY W RZECE RGILEWCE. MOŻE ZAISTNIEĆ POTRZEBA EWAKUACJI. W ZWIÄ„ZKU Z TYM PROSZĘ PAŁƒSTWA O PODDAWANIE SIĘ ZALECENIOM SŁUŻB ANTYKRYZYSOWYCH.

ZWRACAM SIĘ DO PAŁƒSTWA Z PROŚBÄ„ O WSPÓŁDZIAŁANIE I SÄ„SIEDZKÄ„ SOLIDARNOŚĆ. POMAGAJMY SOBIE WZAJEMNIE !

SZANOWNI MIESZKAŁƒCY! WSZELKIE INTERWENCJE ZWIÄ„ZANE Z POWODZIÄ„ PROSZĘ ZGŁASZAĆ DO DYŻURUJÄ„CYCH POD NUMERAMI TELEFONÓW:

601-790-785, 722-323-258Wójt Gminy

/-/ Bożena Dominiak