O nas   Koronawirus Komunikaty Aktualności   Informacje i ogłoszenia   Informacje o pracy wójta   Władze   Przetargi   Inwestycje   Demografia   Turystyka   Sport   Kalendarium   Media o gminie   Gospodarka odpadami   Bezpłatna pomoc prawna na tereneie gminy Grzegorzew   Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   Jednostki OSP w Gminie Grzegorzew  

Aktualności -> Transmisja wideo - 25 sesja Rady Gminy Grzegorzew 26.11.2020 godz. 13:00 | Gminne obchody upamiętnienia 102. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości | Mała książka – wielki człowiek | Transmisja wideo - 24 sesja Rady Gminy Grzegorzew 27.10.2020 godz. 13:00 | Gmina Grzegorzew Laureatem konkursu „Puchar Recyklingu” z nagrodą 8,000,00 zł. | Noc Bibliotek w Grzegorzewie | Informacja o dofinansowaniu zakup laptopów - ,,Zdalna Szkoła +” | Ankieta dotycząca Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla wybranych terenów Gminy Grzegorzew – Etap II | Klub Sportowy Orzeł Grzegorzew ze wsparciem Narodowego Instytutu Wolności | Projekt "Pod Biało-Czerwoną" na stulecie Bitwy Warszawskiej. | Transmisja wideo - 23 sesja Rady Gminy Grzegorzew 29.09.2020 godz. 14:00 | Uroczystość w byłym niemieckim Obozie Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem 10 września 2020 | III Ogólnopolskie Święto Wdzięczni Polskiej Wsi | Transmisja wideo - 22 sesja Rady Gminy Grzegorzew 25.08.2020 godz. 11:00 | Wojewódzkie obchody Święta Policji | Transmisja wideo - 20 sesja Rady Gminy Grzegorzew 23.06.2020 godz. 14:00 | Dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu STABILNE ZATRUDNIENIE - osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej | Dofinansowanie na zakup laptopów - Zdalna Szkoła | Zobacz archiwum

Siódma rocznica śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II

     2 kwietnia 2005r. o godz. 21.37 z watykańskiego okna usłyszeliśmy komunikat o śmierci Jana Pawła II.
W 7-mą rocznicę tego wydarzenia w wielu miejscach Polski miały miejsce uroczystości upamiętniające śmierć Ojca Świętego. W obchody te wpisała się także uroczystość, która 2.IV.12r. odbyła się w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Bylicach.
Poprzez montaż słowno- muzyczny ,,Dziękuję Tobie, o Panie, dziękuję za powołanie…”’’ wzbogacony pokazem slajdów, uczniowie oddali hołd Patronowi Szkoły.
Wzruszające słowa wierszy, m.in.:
,,Na Twoim pogrzebie modlił się nawet wiatr,
Wciąż z Ewangelii kartki przewracał.
Szukał słów pięknych, ważnych dla Ciebie,
Modlił się szeptem- modlił i płakał…”’’

oraz teksty piosenek: ,,Powołanie’’, ,,Raduje się dusza ma’’ , ,,Wielbię Ciebie, ufam Tobie’’ próbowały oddać nastrój tych pamiętnych chwil. Uczniowie klas IV-VI przygotowywani przez nauczycielki: p. J. Blumensztajn, p. K. Sosnowską, p. J. Sosnowską starali się przekazać nie tylko wiedzę o Patronie: Jego dzieciństwie, młodości, pielgrzymkach, ale i najważniejsze Jego orędzie, które brzmiało:
,,Nie ustawajcie w modlitwie. Módlcie się zawsze, bo nie samym chlebem żyje człowiek, ale wszelkim słowem, które pochodzi z ust Bożych.’’
Dlatego uroczystości zakończyła wspólna modlitwa i złożenie kwiatów przez Wójta Gminy- Panią Bożenę Dominiak i wiceprzewodniczącego Rady Gminy- Pana Mariusza Sanigórskiego w miejscu pamięci o Patronie szkoły.

I. Ziętek - dyrektor szkoły