Menu
Jesteś tutaj: / Aktualności / Samorząd / Absolutorium udzielone

Absolutorium udzielone

Na XXVII Sesji Rady Gminy w Grzegorzewie w dniu 28 kwietnia 2005 r. Rada Gminy udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy Bożenie Dominiak za wykonanie budżetu za rok 2004.

 

Radni w swojej decyzji okazali się jednomyślni i nie mieli zastrzeżeń do pracy Wójta w roku 2004. Rok 2004 dla naszej gminy to przede wszystkim inwestycje w infrastrukturę. Procent wydatków inwestycyjnych za rok 2004 ukształtował się na poziomie przekraczającym 21%.

 

Główne inwestycje to: budowa kanalizacji sanitarnej w Grzegorzewie przy współfinansowaniu z programu SAPARD. Z tego programu korzystano również prze budowie sieci wodociągowej w Barłogach i Emilewie. Prowadzono szereg remontów w szkołach, wybudowano drogę w miejscowości Boguszyniec oraz podjęto skuteczne starania dla pozyskania środków unijnych na poprawę infrastruktury drogowej w gminie.

 

Dzięki tym staraniom w tym roku wybudowany zostanie odcinek ponad 3 km drogi w miejscowości Bylice. Rok obecny nie zapowiada się gorzej. Budżet gminy obłożony jest szeregiem nowych zadań praktycznie wykorzystujących maksimum jego możliwości. Ponadto na sesji absolutoryjnej Radni wysłuchali informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku na terenie gminy, przedstawionej przez przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Kole, Panów Waldemara Tomczaka i Zdzisława Kmitę.

 

Problematykę stanu ochrony przeciwpożarowej przedstawił przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Pan Krzysztof Żurawik. Ważnym punktem Sesji było podjęcie uchwały o przystąpieniu Gminy Grzegorzew do programu "Odnowy Wsi" realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich" Projekt jaki będzie składać nasza gmina dotyczyć będzie sołectwa Grzegorzew. Jest to kolejne źródło unijne z którego gmina zamierza pozyskać pieniądze na realizowanie własnych zadań.

 


TAGI: absolutorium, sesja rady,
Data publikacji: 2005-04-29 10:21:36
Data modyfikacji: 2005-04-29 10:21:36
Opublikował: Wojciech Woźniak
Podobne aktualności

Transmisja wideo - 55 sesja Rady Gminy Grzegorzew 23.05.2023 godz. 12:00

Data publikacji: 2023-05-23 07:55:51 TAGI:  transmisja,  sesja rady,

Transmisja wideo - 54 sesja Rady Gminy Grzegorzew 25.04.2023 godz. 13:00

Data publikacji: 2023-04-25 10:42:36 TAGI:  transmisja,  sesja rady,

Transmisja wideo - 53 sesja Rady Gminy Grzegorzew 31.03.2023 godz. 14:00

Data publikacji: 2023-03-31 08:26:56 TAGI:  transmisja,  sesja rady,

Transmisja wideo - 52 sesja Rady Gminy Grzegorzew 9.03.2023 godz. 13:00

Data publikacji: 2023-03-09 11:01:41 TAGI:  transmisja,  sesja rady,

Transmisja wideo - 51 sesja Rady Gminy Grzegorzew 24.01.2023 godz. 13:00

Data publikacji: 2023-01-24 10:09:08 TAGI:  transmisja,  sesja rady,