Menu
Jesteś tutaj: / Aktualności / Ogłoszenia / Informacja kierowana do Pracodawców zatrudniajacych pracowników młodocianych

Informacja kierowana do Pracodawców zatrudniajacych pracowników młodocianych

Uprzejmie informuję , że ze względu na zlikwidowanie ulg podatkowych dla pracodawców za wykształcenie młodocianych pracowników w ramach przygotowania zawodowego (nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy) tzw: "ulg uczniowskich" , obowiązek dofinansowania kosztów tego kształcenia przypisany został gminom właściwym ze względu na miejsce zamieszkania młodocianych pracowników w ramach ich zadań własnych (art. 70 b ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty - Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572).

W związku z powyższym zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. Nr 53, poz. 472 z 2005r.) przypominam pracodawcom o obowiązku zawiadomienia o zawarciu umowy wójta (burmistrza) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem - również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika.

Dofinansowanie o którym mowa przysługuje z tytułu kosztów kształcenia tych młodocianych pracowników, z którymi umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego zostały zawarte po dniu 31 grudnia 2003r. oraz tych młodocianych pracowników , z którymi umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego zostały zawarte przed dniem 1 stycznia 2004r., ale kształcenie rozpoczęto w roku szkolnym 2004/2005.

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Do wniosku należy dołączyć kopie:
1/ Dokumentów potwierdzających kwalifikacje do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych - przez pracodawcę.
2/ Umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego
3/ Dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego / zdanie egzaminu /
ukończenie nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół w Grzegorzewie ul. Szkolna 23 pod Nr telefonu 063 26 16 421 lub 26 16 422.

Bożena Dominiak

Wójt Gminy Grzegorzew


TAGI: zatrudnienie,
Data publikacji: 2005-11-22 10:11:32
Data modyfikacji: 2005-11-22 10:11:32
Opublikował: Wojciech Woźniak
Podobne aktualności

Informacja kierowana do Pracodawców zatrudniajacych pracowników młodocianych

Data publikacji: 2005-11-22 10:11:32 TAGI:  zatrudnienie,