Menu
Jesteś tutaj: / Aktualności / Ogłoszenia / Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Wójt Gminy Grzegorzew na podstawie art. 13 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2005 zadań publicznych Gminy Grzegorzew przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu; pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
TAGI: konkurs ofert,
Data publikacji: 2005-02-25 14:21:45
Data modyfikacji: 2005-02-25 14:21:45
Opublikował: Wojciech Woźniak
Podobne aktualności

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Data publikacji: 2005-02-25 14:21:45 TAGI:  konkurs ofert,