Menu
Jesteś tutaj: / Aktualności / Samorząd / 15-rocznica Odrodzenia Samorządu Terytorialnego

15-rocznica Odrodzenia Samorządu Terytorialnego

Panie Przewodniczący!
Czcigodni Kapłani!
Szanowni Państwo, dostojni goście.
Drodzy Mieszkańcy naszej Gminy!


15 lat temu w sposób zasadniczy zmieniono oblicze naszego kraju. Oto w roku 1990 przywrócono do życia po długich latach niebytu nowy odrodzony samorząd terytorialny. Odrodzenie to dokonało się poprzez pierwsze demokratyczne wybory, kiedy to wybraliśmy pierwszy samorząd w naszej małej ojczyźnie.

 

Zdarzeniu temu towarzyszyły wielkie emocje. Nadzieje mieszkańców na rzeczywisty wpływ na życie gminy oraz obawy, już nie bezimiennych władz, czy spełnią podkładane w nich nadzieje. Oddano ludziom możliwość decydowania o własnym losie w obrębie własnych wspólnot lokalnych. Dano nam możliwość kształtowania własnego otoczenia w sposób nas zadowalający i przynoszący nam dumę i satysfakcje. Pokazano nam jak wiele zależeć może od nas samych, naszego zaangażowania i determinacji w realizowaniu naszych zadań. Słowa te zamknąć można jednym stwierdzeniem, otrzymaliśmy wolność decydowania o naszych wspólnotach.

 

Za słowem wolność kroczy najszlachetniejsza z ludzkich cech – odpowiedzialność, odpowiedzialność za siebie i otaczających nas ludzi. Idea samorządu lokalnego właśnie tyle znaczy co znaczą te 2 słowa: wolność i odpowiedzialność. Przez długi lata budowania naszej małej wspólnej ojczyzny doznawaliśmy chyba wszystkiego, czego może doświadczyć człowiek pracy. Radości z realizacji założonych celów, smutku iż mimo najszczerszych chęci coś nie wyszło, nadziei że przecież razem można wiele zrobić, dumy że zostawiamy coś po sobie.

 

Czy 15 lat to długi okres, czy wystarczający na wychowanie i ukształtowanie tego świeżo zrodzonego dziecka – samorządu. Każdy z nas ma zapewne swój pogląd na ten temat. Z pewnością nie wszyscy mówimy jednym głosem, ale o to właśnie chodzi. Naszą wartością jest dyskusja i dialog. To dzięki nim i zaangażowaniu stron społecznego dialogu udało się nam wszystkim razem na przestrzeni tych kilku lat zbudować coś co jest nasze i nikt nam tego nie może odebrać.

 

W tak uroczystym dniu chciało by się podsumowywać miniony czas. Jest to ważne, bo historia jako nauka nauk pokazuje nam błędy i uczy ich unikania. Myślę że wszyscy doskonale znamy najnowszą historię gminy Grzegorzew i wiemy czym możemy się pochwalić i z czego być dumnymi oraz w którym miejscu doznawać niedosytu. Zmiany, których wspólnie dokonaliśmy przez ostatnie 15 lat widzimy w każdej miejscowości naszej gminy. Nasza Gmina pięknieje – a to właśnie dzięki Wam Drodzy Mieszkańcy. Nie możemy w tym miejscu nie wspomnieć o sukcesach, osiągnięciach naszej społeczności, przedsięwzięciach inwestycyjnych, które w okresie tych lat i kolejnych kadencji działania samorządu zostały zrealizowane. Majątek naszej gminy powiększył się znacząco. Trudno objąć myślami wszystkie inwestycje zrealizowane w tych latach.

Do kluczowych z nich należą:

 • nowoczesna oczyszczalnia ścieków w Grzegorzewie oddana w 2000 roku wraz z rozbudowaną już przy udziale środków unijnych siecią kanalizacyjną,
 • znaczna poprawa infrastruktury drogowej – drogi wybudowane w Ponętowie, Barłogach, Boguszyńcu, Ladorudzku, Bylicach, choć jeszczce nie w takim stopniu jakbyśmy chcieli,
 • budowa i rozbudowa sieci wodociągowych niemal we wszystkich sołectwach naszej gminy, co doprowadziło na chwilę obecną prawie do pełnego zwodociągowania naszej gminy,
 • dużo dokonało się w oświacie – dzięki zaangażowaniu mieszkańców Barłóg wybudowaliśmy salę gimnastyczną, w 1999 r. oddaliśmy nową Szkołę w Bylicach Kolonii, prowadzimy sukcesywne remonty w szkołach podnosząc standardy nauki w placówkach,

To są ogólnie nasze sukcesy, za którymi stoi wielu imiennych jak i bezimiennych ludzi. Na przykładzie tych inwestycji widać, że samorząd to nie tylko władze, ale również zaangażowanie i trud pojedynczych mieszkańców. Każda inwestycja to poważny wydatek finansowy dla naszego budżetu. Gdyby nie współpraca samorządu w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych część zrealizowanych inwestycji nie ujrzałaby nigdy światła dziennego. Średnio 1/10 każdego budżetu realizowanego w ciągu tych ostatnich 15 lat to środki pozabudżetowe. Myślę, że możemy powiedzieć, iż od 1990 nasz samorząd zrobił wiele. Jeszcze bardzo dużo do zrobienia przed nami. Jednak na pewno nie zmarnowaliśmy tych 15 lat samorządowego gospodarowania. Nauczyliśmy się czym jest demokracja w wymiarze lokalnym, jak wspólnie wypracowywać i podejmować decyzje, jak skutecznie działać i promować naszą gminę. Solą samorządu są ludzie – to wy – nasi mieszkańcy.

 

Dostojni goście Poeta Ksawery Złomiński napisał „ Tylko czyny człowieka świadczą o jego wartości, one przeżyją ciało i żyć będą w przyszłości ”. Za tworzenie tej historii pragnę z tego miejsca podziękować przede wszystkim mieszkańcom naszej gminy, dla których nigdy los ich małej ojczyzny nie był obojętny. To właśnie Ci – swoją pracą czy to w społecznych komitetach budowy wodociągów, czy w radach sołeckich, czy w Kołach Gospodyń Wiejskich – zabezpieczyli się przed zapomnieniem i za to im dziękujemy. Dziękuję ludziom samorządu – radnym, wójtom, sołtysom za wieloletnią pracę, wysiłek i zaangażowanie. Gmina to nie tylko infrastruktura to przede wszystkim ludzie. Dziękuję ludziom, którzy tworzyli i tworzą swoje otoczenie a tym samym oblicze naszej gminy. Święty Paweł powiedział „Róbcie dobre rzeczy i mówcie o tym”.

Dziękuję:

 • pracownikom oświaty, byłym i obecnym dyrektorom, wspólny wysiłek uwieńczyły nowe obiekty szkolne,
 • druhom strażakom, za to, że remizy strażackie zmieniły swój wygląd i za waszą bezinteresowną pomoc,
 • naszym duchownym za zdrową współpracę i wsparcie duchowe
 • sportowcom, za reprezentowanie gminy z sukcesami
 • ludziom kultury, na czele z zespołem grzegorzewianki i orkiestrą dętą,
 • dzieciom i młodzieży z sukcesami reprezentującymi naszą gminą na zewnątrz
 • pracownikom naszego samorządu – tym obecnym i tym którzy przez wiele lat pracowali w urzędzie i jednostka organizacyjnych

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom tworzącym naszą wspólnotę, którzy angażowali i angażują się w pracę na rzecz naszej małej ojczyzny. Pozwólcie Państwo, że w tym miejscu pozwolę sobie na osobisty wątek. Każdy z nas z pewnością w tych ostatnich 15 latach przeżywał szczególne dla siebie momenty. Dla mnie osobiście takich momentem był rok 2002, kiedy to w pierwszych wolnych wyborach wójta obdarzyliście mnie Państwo swoich zaufaniem i powierzyliście mi kierowanie naszą gminą. Było to dla mnie niewątpliwe wyróżnienie stanowiące jeszcze większą motywację do oddanej pracy na rzecz naszej wspólnoty.

 

Dziękuję, że pozwoliliście mi pracować z Wami, nie zmarnuję Waszego zaufania. Dziękuję moim współpracownikom, z którymi dane było mi pracować i tym z którymi pracuję teraz. Wszystkim Państwu serdecznie dziękuję. Okres wspólnych 15 lat to kopalnia przeżyć i doświadczeń i nie można o nich zapominać, lecz to co najważniejsze niech zawsze będzie dopiero przed nami, czego Państwu i sobie życzę.
 


Galeria zdjęć

TAGI: rocznica,
Data publikacji: 2005-06-20 09:16:21
Data modyfikacji: 2005-06-20 09:16:21
Opublikował: Wojciech Woźniak
Podobne aktualności

104 rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości

Data publikacji: 2022-11-15 11:00:13 TAGI: święto,  rocznica,  11 listopad,  odzyskanie niepodległości,

Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości w Grzegorzewie

Data publikacji: 2021-11-12 16:41:30 TAGI: święto,  rocznica,  11 listopad,  odzyskanie niepodległości,

Obchody upamiętnienia 102. rocznicy odzyskania niepodległości

Data publikacji: 2020-11-13 16:45:42 TAGI: święto,  rocznica,  11 listopad,  odzyskanie niepodległości,

Prelekcja edukacyjne z udziałem Instytut Pamięci Narodowej w Poznaniu

Data publikacji: 2019-06-15 10:35:21 TAGI:  ipn,  rocznica,  wolne wybory,

Uroczyste Obchody Upamiętnienia 100. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości

Data publikacji: 2018-11-12 11:30:19 TAGI: święto,  rocznica,  11 listopad,  odzyskanie niepodległości,