Menu
Jesteś tutaj: / Aktualności / Wydarzenia / Tworzymy lepszą przyszłość poprzez Lokalną Grupę Działania

Tworzymy lepszą przyszłość poprzez Lokalną Grupę Działania

W dniu 4 kwietnia i 9 maja 2006 r. w Kramsku odbyły się spotkania przedstawicieli samorządów gmin: Kramsk, Babiak, Grzegorzew, Krzymów, Olszówka oraz Wierzbinek. Celem spotkania były wstępne rozmowy na temat możliwości współpracy w ramach programów typu Leader w latach 2007-2013 oraz wykorzystanie innych źródeł finansowania działań o charakterze ponadgminnym, subregionalnym. Uczestnicy spotkań postanowili powołać stowarzyszenie spełniające kryteria tzw. Lokalnej Grupy Działania (LGD), co umożliwi ubieganie się o dotacje na takie działania jak: wspólna promocja regionu objętego działaniem oraz lokalnych podmiotów i ich produktów, edukacja, szkolenia, współpraca krajowa i zagraniczna a także wiele innych działań dotyczących rozwoju obszarów wiejskich w tym projektów związanych z promocja i ochrona środowiska naturalnego, zachowaniem i promocją dziedzictwa kulturowego czy podwyższaniem jakości życia na wsi.

 

Projekty typu LEADER są nowym podejściem dla wielu regionów Polski. Do tej pory mogły być realizowane w ramach pilotażowego Programu LEADER Plus w ramach funduszy strukturalnych dostępnych dla Polski na lata 2004-2006 r. W Unii Europejskiej program LEADER był uruchomionych od 1991 r. W kolejnym okresie planowania UE prognozowany jest wzrost zainteresowania tymi programami a także zwiększenie środków finansowych na tego typu projekty. Podstawa do możliwości wykorzystania środków na rozwój obszarów wiejskich w ramach LEADERA jest lokalna współpraca sektorów: publicznego (samorządy), społecznego (organizacje non profit-stowarzyszenia, fundacje) oraz gospodarczego komercyjnego-podmioty gospodarcze nastawione na zysk), której efektem jest:

  • działanie we wspólnie powołanej grupie LGD
  • wspólna analiza szans rozwojowych terenu objętego projektem
  • wybór kierunków działania oraz konkretnych projektów
  • ustalenie wspólnej strategii rozwoju (w programie LEADER nazwanej ZSROW: Zintegrowaną Strategią Rozwoju Obszarów Wiejskich)


Inicjatorzy działania pragną niniejszym zaprosić zainteresowanych mieszkańców gmin Kramsk, Babiak, Grzegorzew, Krzymów, Olszówka, Wierzbinek w tym także przedstawicieli podmiotów gospodarczych, fundacji i stowarzyszeń oraz innych instytucji regionu na spotkanie założycielskie Stowarzyszenia (LGD), które odbędzie się dnia 1 czerwca o godzinie 10.00 w Kramsku w Sali Widowiskowej Domu Strażaka, ul. Rynek


Spotkanie będzie miało charakter Walnego Zebrania, a jego celem będzie ostateczne ukonstytuowanie Stowarzyszenia, w tym sporządzenie listy członków założycieli, zatwierdzenie statutu, wybór władz Stowarzyszenia. Wybór władz będzie dokonany spośród przedstawicieli ww. sektorów, co ma zapewnić wpływ różnych grup zainteresowań na podejmowane w przyszłości działania.

Zachęcamy wszystkich do udziału w spotkaniu i do wyrażenia swoich opinii co do przyszłych kierunków rozwoju naszych gmin. Państwa głosy i opinie będą cennymi uwagami w procesie tworzenia strategii i poszczególnych projektów realizowanych w regionie.

 

Z upoważnienia Grupy Założycielskiej
Wójt Gminy Kramsk
Józef Karmowski

 


TAGI: lgd,
Data publikacji: 2006-05-09 09:07:22
Data modyfikacji: 2006-05-09 09:07:22
Opublikował: Wojciech Woźniak
Podobne aktualności

Konkurs dla mieszkańców obszaru Solna Dolina na logo produktu lokalnego

Data publikacji: 2022-11-24 13:26:28 TAGI:  konkurs,  lgd,  solna dolina,

Rozstrzygnięcie konkursu na logo Stowarzyszenia Wielkopolska Wschodnia

Data publikacji: 2007-06-20 13:22:16 TAGI:  wielkopolska wschodnia,  lgd,

Tworzymy lepszą przyszłość poprzez Lokalną Grupę Działania

Data publikacji: 2006-05-09 09:07:22 TAGI:  lgd,