Menu
Jesteś tutaj: / Gmina / O Gminie

O Gminie

Gmina Grzegorzew leży niemal na wschodnim krańcu województwa wielkopolskiego, dokładnie pośrodku między Poznaniem a Warszawą.

Po reformie administracyjnej z 1999 roku znalazła się w powiecie kolskim. Komunikacyjnie i historycznie mieszkańcy gminy i całego powiatu są związani właśnie z Wielkopolską. Dowiodły tego protesty przeciw włączeniu powiatu do województwa łódzkiego (tak zakładały pierwotne rządowe plany reformy).

Grzegorzew sąsiaduje z gminami: Babiak, Dąbie, Kłodawa, Koło i Olszówka (wszystkie należą do powiatu kolskiego).

Na wschód od zamieszkanych terenów w szerokiej i podmokłej dolinie przepływa rzeka Rgilewka, niewielki prawy dopływ Warty.

Gmina położona jest we wschodniej części województwa wielkopolskiego - na wschód od Koła i przy drodze do Łęczycy.

Przez teren gminy przebiegają ważne szlaki komunikacyjne

  1. wschód - zachód: droga krajowa E-30 i linia kolejowa Poznań - Warszawa,
  2. północ - południe: linia kolejowa Gdynia- Katowice.

 

  • Powierzchnia: 73,4 km2
  • Gmina rolnicza 62,2 km2 stanowią użytki rolne, a 3,7 km2 lasy (ogółem 7.343 ha, w tym użytki rolne 6.211 ha, tj. grunty orne 4.615 ha, sady 121 ha, łąki i pastwiska 1.475 ha, a także lasy 371 ha i pozostałe 761 ha). Większość (85 %) użytków rolnych jest zmeliorowana. Dominujące uprawy to żyto i ziemniaki (przeważają gleby niskiej jakości) Wszystkie wsie posiadają wodociągi.
  • Nasza gmina jest średnią gminą wiejską. Według stanu za dzień 30.04.2019 nasza gmina liczy 5677 zameldowanych osób (77,34 osób na km2). Sam Grzegorzew liczy 1979 osoby.
Data publikacji: 2005-02-15 11:49:47
Data modyfikacji: 2020-06-18 14:34:16
Opublikował: Krzysztof Wróblewski