Menu
Jesteś tutaj: / Urząd Gminy / Stanowiska pracy

Stanowiska pracy

Imię i Nazwisko

Stanowisko

Nr Pokoju

Numer telefonu wewnętrzny

Bożena Dominiak Wójt Gminy 2 114

Katarzyna Fila

Sekretarz Gminy

1

122

Aleksandra Kacperska Sekretariat 2 110

Renata Dopierała

Skarbnik Gminy

4

113

Renata Michalska Inspektor do spraw księgowości budżetowej 5 115
Emilia Woźniak Inspektor do spraw księgowości budżetowej, płac i rozliczeń 5 115

Agnieszka Bąk

Inspektor do spraw księgowości i rozliczeń podatku VAT

5

115

Bożena Siwińska Inspektor do spraw wymiaru podatków i opłat 6 118

Beata Kubicka

Inspektor do spraw księgowości i windykacji podatkowej

6

118

Beata Antkiewicz Inspektor do spraw obsługi rady gminy 8 119
Krzysztof Wróblewski Informatyk 9 120
Krzysztof Langiewicz Doradca - Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 9 120
Albert Sosnowski Inspektor ds. wojskowych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, sportu i rekreacji 10 121
Sławomir Sobieraj Stanowisko do spraw rozwoju gminy, zamówień publicznych i pozyskiwania funduszy 12 123
Danuta Gębka Inspektor do spraw ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego i nadzoru budowlanego 12 123
Grzegorz Wawrzyniak Inspektor ds. dróg publicznych 12 123

Anna Leszcz

Inspektor ds. ewidencji ludności

13

126

Anna Wawrzyniak

Zastępca Kierownika urzędu stanu cywilnego

14

137

Gospodarka odpadami

 

Imię i Nazwisko

Stanowisko

Nr Pokoju

Numer telefonu

Wioleta Wielińska

Inspektor ds. wymiaru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ewidencji działalności gospodarczej oraz wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu

5

63 26 25 688

Edyta Sikorska

Inspektor ds. księgowości i windykacji z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, udzielania pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów oraz naliczania czynszów najmu

5

63 26 25 688
Data publikacji: 2022-05-27 14:04:20
Data modyfikacji: 2024-06-21 11:28:08
Opublikował: Krzysztof Wróblewski